تحلیل دامیننس USDC

تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/4/21

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن، میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص به روی حمایت رسیده در صورتی که کندل استیک صعودی کی بار تشکیل شود، میتوانیم شاهد رشد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/AOLSOU1p/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/4/3

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن، میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص در تحلیل امشب به محدوده 1.45 نزدیک شده است، در صورت شکست این محدوده میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/ZUVqa7yi/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/3/16

میدانید که شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص محدوده 1.28 را شکست داده و بعد از پولبک سیگنال نزول را به ما نشان داده است.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/Ni5EXo6X/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید


مشاهده تحلیلی های دیگر

تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/3/15

میدانید که شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

برای نزول شاخص باید منتظر شکست حمایت 1.28 یا پولبک مجدد زیر مقاومت 1.3 باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/Ni5EXo6X/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/3/13

میدانید که شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در حال حاضر مدتی میباشد که شاخص رنج و کم نوسان میباشد، در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی با مومنتوم خوب در زیر مقاومت 1.39 یا در همین ناحیه، میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/eBzYnYkc/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/3/7

میدانید که شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

باید در نظر داشت که حمایت استاتیک 1.3 بعد از مدت ها شکسته شده است، از این رو میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی تا حمایت های زیرین باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/qO7ZiNT4/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/3/2

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد افزایش قیمت رمزارز ها باشیم.

برای ادامه روند نزولی باید منتظر شکست حمایت 1.3 یا تاییدیه کندل استیک در زیر مقاومت 1.34 باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/OYqWbUiD/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/2/31

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد افزایش قیمت رمزارز ها باشیم.

برای سیگنال نزول شاخص باید از تاییدیه های شکست حمایت 1.4 یا پولبک زیر محدوده 1.45 استفاده کنیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/FZIRehC1/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/2/27

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت صعود آن، میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

امشب شاهد بریک فیک محدوده 4.43 بودیم، در صورت تثبیت کندل در بالای این ناحیه، میتوانیم صعود را شاهد باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/Elb0gEmX/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/2/26

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول آن، میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در عکس زیر میبینید که شاخص با نزول اخیر به حمایت استاتیک رسیده. در صورت شکست، میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/9OTSQbr6/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/2/23

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول آن، میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در تحلیل امشب مشاهده کردیم که شاخص از زیر محدوده 1.52 ریجکت داشته، در صورت شکست حمایت خطی، میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی باشیم

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/uGPNS2DC/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/2/20

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کیون ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد افزایش قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

باید در نظر داشت که شاخص از زیر مقاومت 1.51 ریجکت شده است. در صورت بسته شدن کندل با مومنتوم نزولی، میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/0kAqe13U/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/2/1

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید شاخص فوق با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول شاخص میتوانیم شاهد افزایش قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

باید در نظر داشت شاخص در زیر مقاومت 1.52 قرار دارد. با تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر مقاومت 1.52، میوانیم شاهد نزول مجدد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/puLnXD1L/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/1/30

همینطور که در عکس زیر مشاهده میکنید شاخص با برخورد به مقاومت داینامیک و استاتیک روند نزولی را ایجاد کرد که منجر به صعود قیمت بیت کوین و آلت کوین ها شده است.

میتولنیم ادامه روند نزولی رل از این ناحیه یا برخورد مجدد به مقاومت استاتیک شاهد باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/ZbRLdNhv/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/1/16

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص از مقاومت 1.36، روند نزولی خوبی داشته و به حمایت 1.29 رسیده. برای ادامه روند نزولی، باید این محدوده شکسته شود. در غیر این صورت میتوانیم شاهد رشد مجدد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/gWPQi6rS/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/1/8

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت صعود شاخص، میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در حال حاضر شاخص با کندل صعودی خودش را به مقاومت 1.3 رسانده. در صورت شکست میتوانیم شاهد صعود و در صورت مشاهده تاییدیه کندل استیک نزولی در زیر این ناحیه، میتوانیم شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/FzYgbLpa/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1403/1/6

دوستان همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت نزول شاخص، میتوانتیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در تحلیل امشب میبینیم که شاخص با کندل اخیر سیگنال نزول را به ما نشون داده. در صورت شکست حمایت 1.26 میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/At4cQK02/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1402/12/26

رفقا همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت صعود شاخص، میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

شاخص در حال حاضر به محدوده مقاومتی نزدیک شده. در این ناحیه باید دید دو طرفه داشته باشیم در صورت شکست این محدوده روند صعودی میتواند ادامه دار باشد و در صورتی که در زیر این مقاومت تاییدیه کندل استیک نزولی دیدیم، میتوانیم شاهد نزول مجدد شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/M279EsFL/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امروز 1402/12/26

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت نزول شاخص میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در این تحلیل میبینیم که شاخص توانایی شکست سقف قبلی را نداشته و با کندل ها سیگنال نزول را به ما نشان میدهد. میتوانیم از این ناحیه یا زیر مقاومت 1.26 با تاییدیه کندل استیک نزولی شاهد نزول شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/WaGkzrvz/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1402/12/21

دوستان میدانید که شاخص زیر با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال در صورت صعود شاخص میتوانیم شاهد افت ارزش قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در حال حاضر شاخص بر روی حمایت 1.16 هست و ما باید به آن دید دو طرفه داشته باشیم. در صورت شکست میتوانیم شاهد نزول و در صورت تاییدیه کندل استیک صعودی بر روی آن میتوانیم شاهد صعود شاخص باشیم.

تحلیل دامیننس USDC

https://www.tradingview.com/x/q6EHymPQ/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1402/12/15

تحلیل دامیننس USDC

هیمنطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد.به طور مثال در صورت صعود شاخص میتوانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

میبینیم که فشار فروش در بازار بالا رفته و شاخص روند صعودی را سر گرفته. این اصلاح میتواند تا مقاومت های 1.25 و 1.32 پیش رود و نقدینگی را با استاپ هانت جمع کند. توجه داشته باشید که در صورت شکست مقاومت 1.32، روند شاخص میتواند صعودی شود و بیت کوین و آلت کوین ها میتوانند وارد اصلاح عمیق شوند.

https://www.tradingview.com/x/TWaLqxY7/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1402/12/12

تحلیل دامیننس USDC

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد. به طور مثال با نزول شاخص، میتوانیم شاهد صعود قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

میتوان در نظر داشت برای ادامه روند نزولی شاخص باید منتظر شکست حمایت 1.25 یا تاییدیه کندل استیک نزولی زیر مقاومت 1.34 باشیم. تا روند صعودی بازار را برای ما رقم بزند.

https://www.tradingview.com/x/PyvutLdK/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1402/12/2

تحلیل دامیننس USDC

همینطور که میدانید شاخص با قیمت بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد به طور مثال در صورت نزول آن میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم. برای شما در این تحلیل نمودار را کامل بررسی و تحلیل را آپدیت کردیم

شاخص هنوز روند نزولی خودش را حفظ کرده و در زیر مقاومت مهمی قرار دارد. در صورتی که زیر مقاومت 1.52 یا در همین ناحیه تاییدیه کندل استیک نزولی ببینیم، میتوانیم شاهد نزول شاخص تا حمایت زیرین باشیم.

https://www.tradingview.com/x/0theV2FO/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.


تحلیل دامیننس USDC امشب 1402/11/25

تحلیل دامیننس USDC

 

همینطور که میدانید این شاخص با روند بیت کوین و آلت کوین ها رابطه عکس دارد، به طور مثال در صورت نزول شاخص میتوانیم شاهد رشد قیمت بیت کوین و آلت کوین ها باشیم.

در عکس فوق مشاهده میکنید که حمایت 1.53 شکسته شده است، از این رو در صورت پولبک روی این ناحیه یا شکست کف فعلی میتوانیم شاهد ادامه روند نزولی شاخص باشیم.

https://www.tradingview.com/x/93kp5uB3/

برای مشاهده چارت روی لینک فوق کلیک کنید‌.

مشاهده نظرات کاربران

5/5 - (1 امتیاز)

17 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پربازدید ترین مطالب

مقالات مرتبط

Volume
Play
1x
00:00/00:00