تست های روانشناسی

آزمون تحمل پریشانی

آزمون تحمل پریشانی

در این آزمون قصد داریم میزان تحمل پریشانی خودمون رو ارزیابی کنیم از ابعاد مختلف چرا که مواقعی ما دچار آشفتگی و پریشانی می شویم…
Volume
Play
1x
00:00/00:00