تست های روانشناسی

آزمون تحمل پریشانی

آزمون تحمل پریشانی

در این آزمون قصد داریم میزان تحمل پریشانی خودمون رو ارزیابی کنیم از ابعاد مختلف چرا که مواقعی ما دچار آشفتگی و پریشانی می شویم…
آزمون اعتماد به نفس

آزمون اعتماد به نفس

این آزمون جهت سنجش عزت نفس و اعتماد به نفس ما در زندگی می باشد چرا که برای تبدیل شدن به تریدر حرفه ای لازم…
Volume
Play
1x
00:00/00:00