دپارتمان روانشناسی

فیلترها

من از کسی که ده هزار تکنیک را یک بار تمرین کرده نمی ترسم اما من از کسی که یک تکنیک را ده هزار بار تمرین کرده می ترسم ……
مشاهده

🌱6 کتابی که تورو آدم بهتری میکنه

🫧جرات داشته باش نویسنده:فردریک فانژه 🫧رام کردن ذهن سرکش نویسنده:فیث.جی.هارپر 🫧ذهن حواس جمع نویسنده:جولی لی 🫧کار عمیق نویسنده:کال نیوپورت 🫧مینمالیسم دیجیتال نویسنده:کال نیوپورت 🫧من ذهن آگاه هستم نویسنده:کریستوف آندره
مشاهده
Volume
Play
1x
00:00/00:00