آموزش تحلیل

فیلترها

واچ لیست یا فهرست‌های نظارتی چیست؟ (Watch list)

واچ لیست به چه معناست؟ واچ لیست مجموعه‌ای از اوراق بهادار است که سرمایه‌گذار برای ترید بالقوه یا فرصت‌های سرمایه‌گذاری نظارت می‌کند. بسیاری از بسترهای کارگزاری و مالی، امکان ساخت…
مشاهده
Volume
Play
1x
00:00/00:00