☄️امروز خبر داریم که SEC بازهم دعوا رو داره شروع میکنه و از صرافی کراکن شکایت کرده خود آمریکا هم از بایننس شکایت کرده و بازهم این دعوا هایی که فقط برای سرگرم کردن عموم هست شکل گرفته.
👈🏻کاری به این ها نداشته باشید و مسیر خودتون رو برای ترید پیش بگیرید.

Volume
Play
1x
00:00/00:00