🚨هشدار نزول و معرفی پله های خرید بیت کوین🚀

میتونیم در صورت تثبیت کندل دیلی در زیر قیمت 65500، ادامه اصلاح رو تا حمایت 61200 داشته باشیم.

رفقا پله های خرید رو برای این روند اصلاحی در تحلیل امروز مشخص کردیم از دستش ندید.( در صورت شکست حمایت 61200 میتونیم روند اصلاحی عمیقی تا حمایت 53 و 49 هزار دلار داشته باشیم.)

Volume
Play
1x
00:00/00:00