🚨هشدار اصلاح بیت کوین تا قیمت 60 و 52 هزار دلار🚨

🔎بچه ها بیت، توانایی شکست سقف رو نداشته که ضعف روند صعودی یا خریدار رو بهمون نشون میده.

👈🏻در تحلیل آنچین هم میتونیم در نمودار آدرس های فعال شبکه، واگرایی و تخلیه نهنگ ها رو شاهد باشیم.

🔴همه این ها داره میگه در صورت شکست کف 68/000 دلار میتونیم اصلاح رو شاهد باشیم.

Volume
Play
1x
00:00/00:00