🚨روند بیت کوین 🚨روند بیت کوین

🚀بیتکوین میتونه از قیمت فعلی تا 46/000 الی 48/00 دلار رشد داشته باشه،
📉محدوده 46/000 و دو خط سفید رنگ اوردر بلاک نزولی و ایمبالانس نزولی هستند یعنی میتونیم از این نواحی وارد موج اصلاحی بشیم.

💣در صورت شکست این محدوده ی ویکلی، بازهم یک موج صعودی شارپ خواهیم داشت.

Volume
Play
1x
00:00/00:00