🔊این هفته چهار شنبه ساعت 22:30 تعیین نرخ بهره رو در پیش داریم که تاثیر زیادی روی بازار داره تا قبل از خبر ممکن هست بازار بی ثبات و رنجی داشته باشیم مدیریت سرمایه و کنترل معامله فراموش نشه.

Volume
Play
1x
00:00/00:00