🥇امروز ساعت 17:00 شاخص خرده فروشی یا Retail Sales رو داریم که اگر بیشتر از پیشبینی باشه به نفع دلار و به ضرر کریپتو خواهد بود ( همینطور بلعکس)
🥈در همین ساعت ما آمار مدعیان بیکاری یا Unemployment Claims رو هم در پیش داریم که اگر کمتر از پیشبینی باشه به نفع دلار و به ضرر کریپتو خواهد بود ( همینطور بلعکس)

Volume
Play
1x
00:00/00:00