🚀فرصت خرید آلت کوین ها برای آلت سیزن🚀

👈🏻دوستان دامیننس بیت کوین زیر مقاومت های مهمی قرار داره. در هر اصلاح بازار میتونیم خرید های خوبی روی آلت کوین های مستعد رشد داشته باشیم. و تمامی آن ها را برای آلت سیزن هولد کنیم.

🟢کندل استیک کی بار در زیر هرکدام از این مقاومت ها در کنار صعودی بودن یا رنج بودن قیمت بیت کوین خبر از آلت سیزن رو به ما میده.

Volume
Play
1x
00:00/00:00