🔺شنیده ها حاکی از این است افرادی که در حراج اول ربع سکه در سایت مرکز مبادله پول واریز کردند و به دلیل مشکلات سایت موفق به خرید ربع سکه نشدند در آستانه حراج سوم هنوز نتوانستند پول خود را دریافت کنند.

Volume
Play
1x
00:00/00:00