🔹مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، خبر از تمدید یک هفته‌ای برای دریافت سود سهام عدالت متوفیان در سال 1402 داد.

Volume
Play
1x
00:00/00:00