🙌 رفقا ساعت  1️⃣7️⃣:0️⃣0️⃣  آمار مدعیان بیکاری آمریکا رو در پیش داریم.

این شاخص اگر کم تر ⬇️ از پیش بینی باشه به نفع دلار ⬆️ و به ضرر کریپتو ⬇️ خواهد بود همینطور بلعکس.

Volume
Play
1x
00:00/00:00