💣امروز ساعت 17:00 شاخص قیمت تولید کننده یا PPI رو درایم که اگر بیشتر از پیشبینی باشه باعث رشد دلار و نزول کریپتو میشه.

🚀ساعت 22:30 تعیین نرخ بهره رو داریم و در خصوص نرخ بهره باید بگیم که انتظار داریم ثابت بمونه که به نفع کریپتو خواهد بود ولی بازهم باید منتظر خبر باشیم.

Volume
Play
1x
00:00/00:00