💵فرصت های خرید دلار یا تتر💵

رفقا اصلاح ایجاد شده.

دو قیمت 54000 و 52500 نواحی حمایتی خوبی برای خرید هستند.

بعد از اون باید منتظر شکست مقاومت 58/000 برای صعود تا قیمت 65/000 تومان باشیم.

Volume
Play
1x
00:00/00:00