💵قیمت خودش رو به ناحیه عرضه هفتگی رسانده، باید منتظر شکست یا واکنش نزولی از این ناحیه برای روند بعدی قیمت باشیم.

Volume
Play
1x
00:00/00:00