🫧 موسیقی ملایم و ترجیحا بی کلام گوش کنید.
🫧 دمنوش بنوشید ( ترجیحا چای سبز).
🫧پیاده روی کنید
🫧 بنویسید( احساسات خود را برروی کاغذ جاری کنید)
🫧یک رایحه را بو کنید
🫧بخندید
🫧نفس عمیق بکشید
🫧 به کسی که دوستش دارید زنگ بزنید
🫧مدیتیشن و یوگا کنید

Volume
Play
1x
00:00/00:00