هیچ کس از اول تریدر نبوده دوست من، اگر تازه وارد دنیای ترید و سرمایه گذاری شدی و ضرر کردی اشکال نداره.

سطح توقع خودت نسبت به خودت بیار پایین و با آموزش، تمرین و رشد خودت، خودتو به سطح بالاتر ببر.📖📖📖

پس با آموزش و تمرین (ترید) تو تریدر میشی نه با پول زیاد وارد کردن 💵💵💵💵.

Volume
Play
1x
00:00/00:00