برای بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی، نادیده‌گرفتن احساسات هنگام معامله کردن، امری غیر ممکن است.  به‌هرحال، مسئله معیشت مالی در میان است و در هر صورت احساسات ما درگیر این موضوع می‌شود. با این حال ترفندهایی وجود دارند که با کمک آنها می‌توانید از احساسات خود فاصله بگیرید، همچنین به حالات عاطفی سرمایه‌گذاران دیگر نیز توجه نکنید.

Volume
Play
1x
00:00/00:00