درصد بالایی از پریشانی احساسی ما از اجرای ضعیف معاملات و مدیریت ریسک و معامله نشات میگیرد.
راستی به همون اندازه ای که خلق و خوی ما بر معاملات ما تاثیر گذاره، معامله گری هم بر خلق و خوی ما تایر گذاره

پس لازم به ذکر هست که بگیم چقدر روانشناسی فردی و بازار مکمل یکدیگرن.
😉😉😉 پس لازمه که از خودت بپرسی آیا حواست به خلق و خوی خودت و معاملاتت هست یا نه ؟

Volume
Play
1x
00:00/00:00