دیشب فدرال رزرو با بررسی آمار اقتصادی، وضعیت اقتصادی آمریکا رو نسبت به دوره های پیش، بهتر دانست و نرخ بهره رو بالا نبرد.
سیاست‌ انقباضی، رو به اتمام هست و پول به سمت کریپتو می آید.

Volume
Play
1x
00:00/00:00