🔹از سال آینده خرید و فروش ملک نیز در سامانه خودنویس قراره که انجام بشه.

🔹وزیر راه و شهرسازی گفته که تازه به دنبال کردن خاموش کردن سامانه های دیگر هم هستیم؛ تا همه به سامانه خودنویس متصل بشن.

🔹این سامانه با هدف رایگان کردن معاملات بخش اجاره راه اندازی شده و تا امروز ۱/۲۶۸ میلیون نفر از سامانه خودنویس استفاده کرده اند.

📌نتیجه چی میشه ؟ حذف تدریجی مشاورین املاک و واسطه ها در بلند مدت…!

 

Volume
Play
1x
00:00/00:00