بچه ها بیت کوین واگرایی شدیدی داره و افراد فومو بهشون دست داده که خرید های بی دلیل رو دارن انجام میدند.
به همین دلیل در همین روزها یک روند نزولی رو به عنوان اصلاح داریم، و بعد از اون بیت کوین 40/000 دلاری و 47/000 دلاری رو خواهیم داشت.

Volume
Play
1x
00:00/00:00