رئیس کل گمرک گفته که :
در دی ماه امسال 5.4 تن شمش طلا به ارزش 235 میلیون دلار وارد کشور شده.
حالا این حجم ورود چه سیگنالی به ما میده ؟

واچ لیست روزانه ما رو دنبال کن تا متوجه این موضوع کامل بشی.

Volume
Play
1x
00:00/00:00