هاوینگ بیت کوین و بیت کوین 100 هزار دلاری

55 روز دیگه تا هاوینگ بیت کوین مونده، هاوینگ در اصل عرضه را کمتر میکند و باعث رشد و افزایش ارزش بیت کوین میشود.

و در میان مدت و بلند بدت یک روند صعودی را برای بیت کوین و بازار رقم میزنه.

Volume
Play
1x
00:00/00:00