از نشانه های تبدیل شدن به یک معامله گر خوب عدم پیش بینی حرکات قیمت و فقط ترید کردن می باشد.😍​💪​

Volume
Play
1x
00:00/00:00