👈🏻مدیرعامل بلک‌راک گفته که سرمایه‌گذاران ETF بیت‌کوین هجوم گسترده ای داشتند و تا الان ۳,۵ میلیارد دلار معامله انجام شده است. این ها یعنی بلوغ بیت کوین.

💰از روند نزولی این روز ها و قیمت های تخفیف خورده بیت استفاده کنید.
قیمت ها:
39/000
35/000
32/000

Volume
Play
1x
00:00/00:00