بیتریومی ها همونطور که از کاهش قیمت خودرو صحبت کردیم و اتفاق افتاد الان هم منتظر ریزش و کاهش خودرو های خارجی باشید که به زودی شروع میشه …

Volume
Play
1x
00:00/00:00