رفقا تتر مقاومت 53/000 تومان رو شکسته و در صورت تثبیت کندل روزانه بالای این محدوده، میتونیم قیمت 56/000 تومان رو ببینیم.

Volume
Play
1x
00:00/00:00