اره زیاد دارم تا دلت بخواد پیشنهاد دارم. ولی فعلا یکیشو میگم انجام بده نتیجه بگیر تا بعدیاشم سر بزنی بهت میگم.

حالا پیشنهادم چیه ؟ ▶️

اینه که اگر همیشه نشد ولی سعی (تکرار و تمرین) کن بشه.

🔖 قبل از ترید اهدافتو مشخص کن 🔖

  1. برای چی میخوای ترید بزنی ؟
  2. چی از ترید میخوای ؟
  3. به چقدر قانع هستی ؟
  4. آیا کنترل احساسات داری ؟
  5. آیا میتونی جلوی طمع خودت رو بگیری ؟
  6. اصلا چرا میخوای تریدر بشی یا باشی ؟

📝📝سعی کن چراهایی زیادی در بیاری 📝📝

چراشو بعد بهت میگم ⏭

 

Volume
Play
1x
00:00/00:00