کندل سالانه بیت کوین دیشب بسته شد

میخوایم یه تحلیل کوکچ اما مهم فقط با چند کندل براتون داشته باشیم.

زمانی که بیش از 50 درصد روند پس گرفته میشود، قیمت تمایل داره نه تنها تا انتهای روند قبلی حرکت کنه بلکه تا بالای شادو یا سایه های قبل هم تشریفش رو ببره. 🚨بیت کوین ATH را شکست میدهد 🚨

این تحلیل سالانه میباشد احساساتی عمل نکنید.

Volume
Play
1x
00:00/00:00