امروز ساعت 16:00 آمار شاخص تولید ناخالص داخلی پیشرفته رو در پیش داریم که اگر بیشتر از پیش بینی باشه به نفع دلار و به ضرر کریپتو خواهد بود همینطور بلعکس.

Volume
Play
1x
00:00/00:00