اتریوم برای قیمت ۲۵۰۰ دلار و ۳۰۰۰ دلار آماده شده .
پله های خرید میتونه:
۲۰۰۰ دلار، ۱۸۰۰ دلار و ۱۶۰۰ دلار باشه

Volume
Play
1x
00:00/00:00