آلت کوین ها بعد از 5️⃣8️⃣0️⃣ روز سقف قبلی خودشون رو در تایم روزانه شکست دادند.
روند صعودی آلت ها شروع شده، البته میتونیم یک اصلاح و بعد روند صعودی بلند مدت رو شاهد باشیم.

Volume
Play
1x
00:00/00:00