بچه ها همونطور که قبلا برای اونهایی که در فضای مجازی ما رو دنبال می کنند گفتیم ، قیمت خودرو همچنان نزولی است و فعلا هم کاهشی خواهد بود …

هوشیار باشید

Volume
Play
1x
00:00/00:00