امروز 20 تیرماه قیمت 30500

به زوووودی منتظر بیت کوین 32 و 34 هزاری دلاری هستیم.

یادت باشه بیتریوم اول بهت گفت

Volume
Play
1x
00:00/00:00