رشد بیت کوین تا 48/500

رفقا بیت مقاومت خاصی نداره و میتونه تا 48/500 رشد کنه

Volume
Play
1x
00:00/00:00