میدونستی مهم ترین قسمت شغل تریدینگ پیش بینی بازار نیست 😱😳🤨

پس چیه ؟؟؟ 🤔🤔🤔

خب معلومه دیگه

👈هوش هیجانی یا کنترل خودته

اینو همه میدونن خب که چی

راهکارهاش چی همه میدونن ؟؟؟؟

پس با دپارتمان روانشاسی آکادمی بیتریوم همراه باش تا یادش بگیری  😎💪

Volume
Play
1x
00:00/00:00