به نتیجه معامله ای که انجام داده اید چه خوب یا بد توجه نکنید و به عبارتی در آن گیر نکنید، فرصت بعدی رو در بین فرصتهای بی نهایت پیدا کرده. وارد شوید و از معامله تان در آن لحظه لذت ببرید…

از هر ده معامله شما احتمالا دو و شاید هم یک معامله سود ده خواهد بود که اگر معاملاتتان بر اساس مدیریت سرمایه مناسب باشد همان دو یا یک معامله خوب نه تنها ضررها را جبران می کند بلکه به احتمال قوی سودی رو هم عایدتان خواهد کرد، بنابراین نگران نباشید مدیریت سرمایه داشته باشید و معامله کنید…

Volume
Play
1x
00:00/00:00