به نظرت برای رشد کردن در بازار مالی یا ترید باید روی کدام از موارد زیر بیشتر کار کرد یا توجه داشته باشیم؟

1) تکنیکال

2) روانشناسی

شاید بگی تکنیکال که غلط نیست ولی درست هم نیست

چون برای موفقیت باید روی روانشناسی فردی و بازار که درجه اهمیت و ارزش اون 80% هست کار کنی بعد روی تکنیکال که 20% ارزش داره کار کرد.

اینجا دپارتمان روانشناسی آکادمی بیتریوم کنارته و میتونی راحت موفق بشی.

Volume
Play
1x
00:00/00:00