🚨خاویر مایلی، نامزد طرفدار بیت کوین که به تازگی در انتخابات آرژانتین پیروز شده،

گفته به دلیل تورم، بانک مرکزی رو تعطیل میکنه

احتمال پذیرش بیت کوین برای این کشور وجود داره و میتونه خبر خیلی خوبی برای بازار باشه. 🇦🇷

Volume
Play
1x
00:00/00:00