نخوووووووور 😎

🚑 چون یدفعه دیدی راهی بیمارستان شدی 🚑

پس هیچ وقت حرص سود از دست رفته رو نخور. چرا ؟ چون باعث میشه بخشی از سرمایه ات رو از دست بدی.

چجوری؟  روش ها رو بلد نیستی ؟  همراه دپارتمان روانشناسی آکادمی بیتریوم باش تا یاد بگیری. اخه اینجا جاش نیست 😉😉😉

Volume
Play
1x
00:00/00:00