امروز در ساعت 16:00به وقت تهران آمار اقتصادی CPI یا قیمت مصرف کننده را داریم که تورم ایلات متحده را به ما نشان میدهد. و در صورتی که بیشتر از پیش بینی باشد. میتوانیم صعود شاخص دلار و نزول کریپتو را شاهد باشیم.

Volume
Play
1x
00:00/00:00