دوست من برای معامله بهتر خود و کسب سود هیچ وقت احساساتی رفتار نکن. و حتما هوش هیجانی خودتو تقویت کن. 

هوش هیجانی چیه ؟

روزانه ما رو دنبال کن تا یاد بگیری.

Volume
Play
1x
00:00/00:00