نه عزیزم ترید پیچیده نیست، ترید تکرار یک سری کارهای ساده است که انجام آن ها به ظاهر سخته

Volume
Play
1x
00:00/00:00