تحلیل

فیلترها

تحلیل نفت

تحلیل نفت امشب 1402/12/10 هیمنطور که در عکس فوق مشاهده میکنید. کندل ها دوباره به زیر مقاومت 79.7 رسیدند. از این رو برای شما باز دیگر نمودار را بررسی و…
مشاهده

تحلیل نزدک

تحلیل نزدک امروز 1402/12/12 در عکس فوق میبینید که شاخص در هفته گذشته نیز روند صعودی خودش را حفظ کرده و به مقاومت خطی، یعنی سقف کانال صعودی نزدیک شده…
مشاهده

تحلیل شاخص داو جونز

تحلیل داو جونز امشب 1402/12/9 همینطور که در عکس فوق میبینید شاخص درون یک کانال نزولی قرار دارد. بعد از باز شدن بازار و خبر مثبت برای شاخص، روند صعودی…
مشاهده
Volume
Play
1x
00:00/00:00