بیاموزیم

فیلترها

تاریخچه پول

پول چیست؟ چه زمانی پول اختراع شد؟ چه کسی پول را اختراع کرد؟ تاریخچه پول بسیار جذاب است و به هزاران سال قبل باز می گردد. از روزهای اولیه مبادله…
مشاهده
Volume
Play
1x
00:00/00:00