سیگنال راگان طلا XAU

خرید اشتراک VIP

آکادمی بیتریوم با سیگنال های رایگان در کنار شما سودهای زیادی را ساخته است و حالا می توانید از مزایای بیشتر ما نیز بهره مند شوید، جهت استفاده از کلاب VIP بیتریوم به پشتیبانی ما در تلگرام پیام دهید.

XAU

LONG IN MARK PRICE ( 1917.695 )

TPS:
1919.101
1920.129
1922.128
1925.357
1930.508
1935.736
1945.848

SL : 1903.599

سیگنال راگان طلا XAU
 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
 • تارگت سوم تاچ شد
 • تارگت چهارم تاچ شد
 • تارگت پنجم تاچ شد
 • تارگت ششم تاچ شد

به اشتراک بگذارید

امتیاز دهید

امتیاز دهید

تاریخ این سیگنال

سیگنال های دیگر

US30

LONG IN MARK PRICE ( 34359)

TPS:
34373
34458
34574
34769
34939

SL: 34022.08

 • بریم برای تارگت زدن
مشاهده سیگنال

SOL

LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (20.27 ) / 19.49
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
20.47
20.69
20.91
21.39
22.02
22.92
23.85

SL: 19.06

 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
مشاهده سیگنال

VET

LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (0.01765 ) / 0.01706
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
0.0178
0.0180
0.0182
0.0185
0.0191
0.0199
0.0207

SL: 0.01659

 • پیش به سوی تارگت زدن
مشاهده سیگنال

FIL

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET ( 3.333 ) / 3.425

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
3.301
3.268
3.233
3.163
3.068
2.959
2.840

SL: 3.542

 • تارگت اول تاچ شد
 • تارگت دوم تاچ شد
مشاهده سیگنال
به روز رسانی مطالب
Volume
Play
1x
00:00/00:00