سیگنال رایگان دوج DOGE

خرید اشتراک VIP

آکادمی بیتریوم با سیگنال های رایگان در کنار شما سودهای زیادی را ساخته است و حالا می توانید از مزایای بیشتر ما نیز بهره مند شوید، جهت استفاده از کلاب VIP بیتریوم به پشتیبانی ما در تلگرام پیام دهید.

DOGE

live_long 20x

opens: market ( 0.0746 ) / 0.07226

حجم بر روی دو پله تقسیم شود و اوردر پله دوم گذاشته شود.

tps:
0.07544
0.07628
0.07705
0.07859
0.08060
0.08309
0.08658

sl:0.07004

سیگنال رایگان دوج DOGE
  • تارگت اول تاچ شد
  • تارگت دوم تاچ شد
  • تارگت سوم تاچ شد
  • تارگت چهارم تاچ شد
  • تارگت پنجم تاچ شد
  • تارگت ششم تاچ شد

به اشتراک بگذارید

امتیاز دهید

امتیاز دهید

تاریخ این سیگنال

عضویت در بینگ ایکس

سیگنال های دیگر

MKR

LONG_LIVE 20X

OPENS: MARKET (1285 ) / 1242
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
1296
1310
1324
1352
1393
1450
1509

SL: 1201

مشاهده سیگنال

ENJ

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET ( 0.219 ) / 0.224

حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
0.2175
0.2153
0.2130
0.2085
0.2024
0.1942
0.1863

SL: 0.2325

مشاهده سیگنال

xau

short in mark price ( 1923.375)

tps:

1921.846

1919.735

1916.718

1913.803

1909.077

1903.848

sl: 1934.374

مشاهده سیگنال

ETC

SHORT_LIVE 20X

OPENS: MARKET ( 15.21 ) / 15.54
حجم بر روی دو پله تقسیم و اوردر پله دوم گذاشته شود.

TPS:
15.05
14.89
14.74
14.44
13.99
13.43
12.88

SL: 16.0543

  • اماده برای تارگت زدن
مشاهده سیگنال
Volume
Play
1x
00:00/00:00